1. stopnia Prawo do błędu 2020 – nadchodzi zmiana na lepsze

Od początku tego roku weszły w życie przepisy ustawy z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. To właśnie dzięki niej początkujący przedsiębiorcy uzyskali prawo do błędu. Na czym ono polega? 

 

Błędy na mniejszą skalę

małżonkowie robiący rozliczeniaUstawodawca założył, że wiele pomyłek popełnianych przez początkujących przedsiębiorców wynika nie z ich złej woli, lecz nieznajomości przepisów. Dlatego wprowadził przepisy, dzięki którym błędy popełniane na mniejszą skalę, które nie zagrażają interesom innych podmiotów prawa, ani nie godzą w kwestie bezpieczeństwa publicznego czy porządku prawnego, mogą być traktowane ulgowo. Przepis dotyczy przedsiębiorców wpisanych do CEDIG, którzy naruszą przepisy (dotyczące wykonywanej działalności) w okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy. Na ulgę mogą liczyć też osoby, które popełniły kolejny błąd, jednak po upływie 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności. Zgodnie z przepisami, zanim organ nałoży na takiego przedsiębiorcę grzywnę lub mandat karny, wezwie go do usunięcia naruszeń i ich skutków w określonym terminie. Jeśli przedsiębiorca zastosuje się do wezwania, organ poprzestanie na pouczeniu. W przypadku, gdy skutki pomyłki będą trwać po okresie prawa do błędu, prawo to nie przysługuje. Oczywiście najlepszym wyjściem jest to, by przedsiębiorca, zwłaszcza nieznający przepisów, korzystał z obsługi finansowej, która do powstania błędów nie dopuści w ogóle.

 

Wyjątki od ulgi

Początkujący przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać o tym, że prawo do popełnienia błędów nie przysługuje w kilku ściśle określonych sytuacjach. Przykładem może być kara nałożona w wyniku przeprowadzonej kontroli drogowej, lub naruszenie wynikające z naruszenia przepisów w przeszłości. Ulga nie będzie miała miejsca też wtedy, gdy naruszenie przepisów będzie rażące lub wywoła ono nieodwracalne skutki. Prawo do błędu nie ma też miejsca gdy kara wynika z ratyfikowanej umowy międzynarodowej i przepisów prawa Unii Europejskiej oraz gdy działalność jest wykonywana bez obowiązkowych zgód, koncesji i zezwoleń. Przedsiębiorca będzie karany również wtedy, gdy nie wykona zaleceń pokontrolnych.