Sporządzamy rozliczenia podatku dochodowego na postawie dokumentów źródłowych dostarczonych przez klienta. W ramach obsługi finansowej firm wykonywanej przez ZBF w Warszawie zapewniamy przypomnienie o obowiązku złożenia rozliczenia rocznego we właściwym terminie. Wskażemy dokumenty niezbędne do sporządzenia deklaracji podatkowej i za pełnomocnictwem podatnika złożymy wniosek we właściwym Urzędzie Skarbowym.

Jakie dokumenty należy przygotować?

Sporządzenie deklaracji PIT dla wybranej formy rozliczeniowej wymaga odpowiednich dokumentów z całego roku. Należy do nich informacja o zapłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz informacja o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Niezbędne będzie również podsumowanie roczne zawierające informacje o przychodach i kosztach prowadzonej działalności gospodarczej oraz potwierdzenie wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego z całego roku podatkowego. Sporządzenie rocznego sprawozdania mieści się w zakresie naszych usług.

Formy opodatkowania działalności gospodarczej

Forma opodatkowania działalności gospodarczej to zryczałtowany podatek dochodowy na zasadach ogólnych lub w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Właściciele firm opodatkowanych na zasadach ogólnych mają możliwość rozliczać się według skali progresywnej oraz w postaci podatku liniowego. Nasze biuro rozlicza każdą formę opodatkowania, przestrzegając terminów wskazanych przez US.