Pełna księgowość jest rozwiązaniem dobrym dla dużych firm, notujących co miesiąc wysokie obroty. Dzięki niej uczciwi przedsiębiorcy są transparentni dla otoczenia i odpowiednich organów państwowych, co pozwala im spać spokojnie nawet podczas przeprowadzanej kontroli finansowej. Przy bardzo dobrych wynikach finansowych warto zainwestować w prowadzenie pełnej księgowości w naszym biurze w Wawrze i zapewnić sobie spokój ducha, który jest wart każdej ceny.

Pod pewnymi warunkami pełna księgowość przestaje jednak być przywilejem przedsiębiorcy, a staje się jego obowiązkiem. Jest to bezpośrednio związane z finansowymi osiągnięciami firmy. W 2021 roku próg finansowy, który zobowiązuje do wdrożenia pełnej księgowości w przedsiębiorstwie wynosi równowartość 2 milionów euro obrotu rocznego liczonego za rok 2020.

Zapraszamy także do zapoznania się z usługami rachunkowości.

 

Przejście z uproszczonej na pełną księgowość

Prowadzenie uproszczonej księgowości w oparciu o księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję księgową jest łatwiejsze, a co się z tym wiąże tańsze od pełnej księgowości. Ta metoda doskonale sprawdza się w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych czy spółek cywilnych. Jeżeli jednak zdarzy się, że właściciel większego przedsiębiorstwa zdecyduje się przejść na pełną księgowość (dobrowolnie lub zobligowany przez polskie prawo), powinien zrobić to profesjonalnie, czyli:

  • oficjalnie zamknąć poprzednią formę księgowości, np. księgę przychodów i rozchodów,
  • przeprowadzić remanent na dzień 31 grudnia,
  • zgłosić zmianę do odpowiedniego dla przedsiębiorcy Urzędu Skarbowego, nie później niż do 20. dnia miesiąca w miesiącu następującym po osiągnięciu pierwszego przychodu w roku.

W naszym biurze w Wawrze oferujemy pomoc przy przejściu na pełną księgowość tak, aby zmiana była jak najprostsza dla właściciela przedsiębiorstwa. Wszelkie kwestie prawne pozostają po naszej stronie – dopilnujemy, aby finanse Państwa firmy były prowadzone z należytą skrupulatnością.