Doradztwo podatkowe obejmuje pełne wsparcie przedsiębiorców w zakresie wyboru formy opodatkowania oraz optymalizacji podatkowej. Zapewniamy pomoc w prowadzeniu ksiąg oraz sporządzaniu i dostarczaniu dokumentów, w tym rozliczeń podatku dochodowegorocznych sprawozdań finansowych. Atutem naszych usług jest terminowość i wysoki poziom komunikacji między biurem a klientem.

Prowadzenie i rozliczanie działalności gospodarczej

Zakres usług wchodzących w skład doradztwa podatkowego świadczonego przez firmę ZBF w Warszawie pozwala naszym klientom na wykorzystywanie możliwie najlepiej dopasowanych form rozliczania się.

W szczególności zajmujemy się na rzecz naszych klientów:

  • bieżącym doradztwem podatkowych, tj. udzielamy porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych celnych, w sprawach egzekucji administracyjnej,
  • sporządzaniem dokumentów podatkowych, w tym obowiązkowych deklaracji PIT, CIT, VAT,
  • dopełnianiem niezbędnych formalności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, ewidencji ryczałtu, ewidencji VAT oraz podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
  • reprezentacją podatników przed organami podatkowymi,
  • udzielaniem merytorycznego wsparcia w przypadku kontroli podatkowych,
  • realizacją audytów funkcji podatkowych.

Porady podatkowe

Doskonale znamy aktualne przepisy prawa podatkowego i ich zastosowanie w praktyce. Dzięki temu możemy przeanalizować sytuację podatkową w firmie i zaproponować zmiany, które zminimalizują obciążenia przedsiębiorstwa. Usługi z zakresu doradztwa podatkowego świadczymy zarówno na rzecz firm, które dopiero planują rozpocząć działalność, jak i przedsiębiorstw istniejących, które poszukują optymalnych rozwiązań w zakresie podatków.