urzędnik

Jakie konsekwencje może ponieść przedsiębiorca za nieterminowe opłacanie składek ZUS?

Obciążenia związane z prowadzeniem biznesu to nie tylko płacone podatki, ale również składki odprowadzane na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, fundusze celowe oraz składka na ubezpieczenie chorobowe. Odpowiednie kwoty z tego tytułu musi płacić sam przedsiębiorca, a także naliczać je dla wszystkich pracowników zatrudnionych na umowach o pracę lub umowach cywilnoprawnych, przy których istnieje taki obowiązek. Z uwagi na stopień skomplikowania reguł dotyczących ustalania zobowiązań wobec ZUS, warto korzystać ze wsparcia profesjonalnej firmy księgowej. Pomoc w tym obszarze oferuje, firma Zarządzanie Biznes Finanse, zajmująca się także doradztwem podatkowym w Wawrze. Ponieważ może się zdarzyć, że w przekazaniu naliczonych kwot wystąpi zwłoka spowodowana rozmaitymi okolicznościami, płatnicy powinni mieć świadomość konsekwencji, z jakim się to wiąże.

Czytaj więcej...

plik kontrolny

Czym jest JPK i kogo dotyczy obowiązek jego składania?

Prowadzenie firmy oznacza konieczność rzetelnego prowadzenia księgowości, prawidłowego naliczania oraz terminowego odprowadzania należnych fiskusowi składek. Ze względu na stopień złożoności systemu podatkowego, wielu przedsiębiorców będzie potrzebowało fachowego wsparcia zarówno, jeżeli chodzi rachunkowość, jak i profesjonalne doradztwo podatkowe. W Wawrze pomoc w tym zakresie oferuje firma Zarządzanie Biznes Finanse, specjalizująca się w usługach księgowo-podatkowych. Jednym z obszarów sprawiających szczególnie dużo trudności jest podatek VAT. Przekonajmy się, z czym jest związany z nim plik JPK i kto musi go przesyłać.

Czytaj więcej...

dokumentacja pracownicza

Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością właściwego dokumentowania wszystkich zawieranych transakcji, a także rzetelnego rozliczania podatków. Poza poświęcaniem czasu kwestiom księgowym, niezbędne okaże się również zajęcie się licznymi formalnościami wynikającymi z obowiązków wobec ZUS, a więc sporządzeniem odpowiednich deklaracji oraz obliczaniem składek na ZUS czy przygotowaniem list płac. Nieodzowna jest też prawidłowa obsługa spraw pracowniczych. Obowiązki z tego obszaru można jednak zlecić biuru rachunkowemu. W warszawskim Wawrze doskonałym wyborem okaże się firma Zarządzanie Biznes Finanse. Będzie to znacznie prostsze i bardziej opłacalne niż samodzielne ich wykonywanie. Przekonajmy się, jak powinna wyglądać dokumentacja dotycząca pracowników.

Czytaj więcej...

księgowość uproszczona

Jakie są formy księgowości uproszczonej?

Wykonywanie działalności gospodarczej wymaga sprostania wielu formalnościom, w tym prowadzeniu księgowości oraz naliczaniu i odprowadzaniu należnych fiskusowi podatków. W przypadku mniejszych firm nie zawsze wymagane jest sporządzanie pełnej dokumentacji wykonywanych transakcji, a przedsiębiorca ma możliwość zdecydowania się na jedną z uproszczonych form księgowości w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów. Ze względu na złożoność prawa podatkowego i konieczność przestrzegania reguł dokonywania zapisów najkorzystniej będzie zlecić to zadanie biuru rachunkowemu. W warszawskim Wawrze doskonałym wyborem okaże się firma Zarządzanie Biznes Finanse. Przekonajmy się, kto może skorzystać z księgowości uproszczonej.

Czytaj więcej...

małżonkowie na rozliczeniu podatkowym

Rozliczenie podatkowe małżonków a własna działalność gospodarcza

Przychody z działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu. W grę wchodzi tu podatek dochodowy od osób prawnych – będzie tak m.in. przy spółkach kapitałowych, a więc spółce z o.o. lub akcyjnej – albo podatek dochodowy od osób fizycznych, płacony przez przedsiębiorców działających jednoosobowo czy wspólników spółek osobowych. W większości przypadków dokonywaniem rozliczeń zajmuje się wybrane biuro rachunkowe. W warszawskim Wawrze usługi księgowe oferuje firma Zarządzanie Biznes Finanse. Niezależnie od źródła uzyskiwanych dochodów, konieczne będzie też dokonanie rozliczenia rocznego. Przekonajmy się, czy prowadząc działalność, można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

Czytaj więcej...

opodatkowanie działalności gospodarczej

Od czego zależy wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej?

Prowadzenie działalności gospodarczej nierozerwanie wiąże się z naliczaniem i odprowadzaniem zobowiązań podatkowych. W grę wchodzi tu przede wszystkim VAT oraz podatek dochodowy. Ponieważ obowiązujące zasady są w tej materii dość złożone, najlepszym rozwiązaniem dla każdego biznesu jest nie tylko pomoc sprawdzonego biura rachunkowego przy określaniu wysokości koniecznych do przekazania fiskusowi kwot, ale również zasięgnięcie opinii już na etapie zakładania firmy, gdyż wpływa to na dostępny sposób rozliczeń. Przekonajmy się, od czego zależy rodzaj opodatkowania i jakie są w tym zakresie opcje.

Czytaj więcej...

rozliczanie podatku dochodowego

Najczęstsze błędy popełniane przy rozliczaniu podatku dochodowego

Naliczanie i regulowanie zobowiązań podatkowych jest obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa oraz osoby fizycznej uzyskującej przychody z pracy lub kapitału. Wśród najważniejszych powinności znajdzie się więc określanie osiągniętego przychodu, odliczanie od nich kosztów, a następnie przygotowanie zeznania podatkowego oraz terminowe uiszczenie całej kwoty na właściwe konto organów skarbowych. W przypadku osób zajmujących się prowadzeniem działalności gospodarczej, a także tych, które uzyskują dochody z kilku źródeł, wsparciem przy wszystkich formalnościach okaże się sprawdzone biuro rachunkowe, co pozwoli na uniknięcie błędów i pomyłek oraz ich konsekwencji. Przekonajmy się, co może sprawiać trudności.

Czytaj więcej...

kobieta stojąca przed oknem w biurze

Czym jest przestępstwo skarbowe?

Przestępstwo skarbowe jest czynem zabronionym przed kodeks. Na czym jednak dokładnie polega i w jaki sposób jest penalizowane? Serdecznie zachęcamy do poznania szczegółowych informacji.

Czytaj więcej...

księgowa rozmawia przez telefon

Czy księgowa może reprezentować Klientów przed US i ZUS?

Każda działalność gospodarcza wiąże się z prowadzeniem ewidencji księgowej. Można zajmować się osobiście rozliczeniami lub zatrudnić księgową. Wielu przedsiębiorców wybiera inną możliwość, czyli oddanie dokumentacji do biura rachunkowego. Ta kwestia jest niezwykle ważna, ponieważ błędy w księgach wykryte przez kontrolę skarbową, wiążą się z karami finansowymi.

Czytaj więcej...

postępowanie karno-skarbowe

Postępowanie karne skarbowe w praktyce

Wszczęcie postępowania karno-skarbowego powoduje zawieszenie przedawnienia zobowiązań, które wynosi 5 lat. Praktykuje się przeważnie tam, gdzie mogłoby dojść do umorzenia spraw. Przedsiębiorcy zaniżają wysokość podatków, rozliczając się nieuczciwie ze Skarbem Państwa, dlatego zadaniem organów jest wykrycie przestępstw.

Czytaj więcej...