rozliczanie vatu

Miesięcznie czy kwartalnie - jak rozliczać podatek VAT?

Decyzja o tym, czy rozliczać podatek VAT miesięcznie czy kwartalnie, może mieć znaczący wpływ na płynność finansową przedsiębiorstwa oraz na wygodę prowadzenia działalności gospodarczej. Wybór odpowiedniego okresu rozliczeniowego zależy od wielu czynników, w tym od wielkości firmy, jej obrotów, a także od specyfiki branży, w której działa. Rozliczenia miesięczne są bardziej obciążające pod względem administracyjnym, ale mogą przyczyniać się do lepszego zarządzania przepływami pieniężnymi. Z kolei rozliczenia kwartalne mogą być korzystniejsze dla mniejszych przedsiębiorstw, które nie generują dużych miesięcznych obrotów, redukując częstotliwość obowiązków związanych z VAT. Doradztwem podatkowym w Wawrze zajmuje się firma Zarządzanie Biznes Finanse. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Czytaj więcej...

pracownicy biura

Kto finansuje wpłaty na rachunek PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program oszczędnościowy wprowadzony w Polsce, który ma na celu wsparcie pracowników w budowaniu dodatkowego kapitału na emeryturę. Finansowanie wpłat na rachunek PPK odbywa się poprzez system współfinansowania, w którym uczestniczą zarówno pracownik, jak i pracodawca, a także państwo, które oferuje dodatkowe wsparcie w formie dopłat. Pracodawca musi się jednak zająć związanymi z tym formalnościami. Na ogół można je jednak zlecić obsługującemu dane przedsiębiorstwo biuru rachunkowemu. W Warszawie Wawrze zajmuje się tym Zarządzanie Biznes Finanse. Przekonajmy się, co łączy się z PPK.

Czytaj więcej...

kalkulator

Jakie są różnice między rachunkowością a księgowością?

Prowadzenie biznesu oznacza konieczność wywiązywania się z nakładanych przez istniejące przepisy wymogów formalnych, które tyczą się metod prowadzenia dokumentacji księgowej, sposobów rozliczania się z fiskusem czy zakresu niezbędnych czynności dotyczących obsługi kadrowo-płacowej danego przedsięwzięcia. Przedsiębiorcy poza zdecydowaniem się na zlecenie zajęcia się rachunkowością specjalistom z tej dziedziny nierzadko poszukują również wsparcia w obszarze doradztwa podatkowego. W Wawrze usługi tego rodzaju świadczy firma Zarządzanie Biznes Finanse. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że w większości przypadków pojęcia takie jak księgowość i rachunkowość są często stosowane zamiennie. Przekonajmy się, czy jest to uprawnione.

Czytaj więcej...

urzędnik

Jakie konsekwencje może ponieść przedsiębiorca za nieterminowe opłacanie składek ZUS?

Obciążenia związane z prowadzeniem biznesu to nie tylko płacone podatki, ale również składki odprowadzane na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, fundusze celowe oraz składka na ubezpieczenie chorobowe. Odpowiednie kwoty z tego tytułu musi płacić sam przedsiębiorca, a także naliczać je dla wszystkich pracowników zatrudnionych na umowach o pracę lub umowach cywilnoprawnych, przy których istnieje taki obowiązek. Z uwagi na stopień skomplikowania reguł dotyczących ustalania zobowiązań wobec ZUS, warto korzystać ze wsparcia profesjonalnej firmy księgowej. Pomoc w tym obszarze oferuje, firma Zarządzanie Biznes Finanse, zajmująca się także doradztwem podatkowym w Wawrze. Ponieważ może się zdarzyć, że w przekazaniu naliczonych kwot wystąpi zwłoka spowodowana rozmaitymi okolicznościami, płatnicy powinni mieć świadomość konsekwencji, z jakim się to wiąże.

Czytaj więcej...

plik kontrolny

Czym jest JPK i kogo dotyczy obowiązek jego składania?

Prowadzenie firmy oznacza konieczność rzetelnego prowadzenia księgowości, prawidłowego naliczania oraz terminowego odprowadzania należnych fiskusowi składek. Ze względu na stopień złożoności systemu podatkowego, wielu przedsiębiorców będzie potrzebowało fachowego wsparcia zarówno, jeżeli chodzi rachunkowość, jak i profesjonalne doradztwo podatkowe. W Wawrze pomoc w tym zakresie oferuje firma Zarządzanie Biznes Finanse, specjalizująca się w usługach księgowo-podatkowych. Jednym z obszarów sprawiających szczególnie dużo trudności jest podatek VAT. Przekonajmy się, z czym jest związany z nim plik JPK i kto musi go przesyłać.

Czytaj więcej...

dokumentacja pracownicza

Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością właściwego dokumentowania wszystkich zawieranych transakcji, a także rzetelnego rozliczania podatków. Poza poświęcaniem czasu kwestiom księgowym, niezbędne okaże się również zajęcie się licznymi formalnościami wynikającymi z obowiązków wobec ZUS, a więc sporządzeniem odpowiednich deklaracji oraz obliczaniem składek na ZUS czy przygotowaniem list płac. Nieodzowna jest też prawidłowa obsługa spraw pracowniczych. Obowiązki z tego obszaru można jednak zlecić biuru rachunkowemu. W warszawskim Wawrze doskonałym wyborem okaże się firma Zarządzanie Biznes Finanse. Będzie to znacznie prostsze i bardziej opłacalne niż samodzielne ich wykonywanie. Przekonajmy się, jak powinna wyglądać dokumentacja dotycząca pracowników.

Czytaj więcej...

księgowość uproszczona

Jakie są formy księgowości uproszczonej?

Wykonywanie działalności gospodarczej wymaga sprostania wielu formalnościom, w tym prowadzeniu księgowości oraz naliczaniu i odprowadzaniu należnych fiskusowi podatków. W przypadku mniejszych firm nie zawsze wymagane jest sporządzanie pełnej dokumentacji wykonywanych transakcji, a przedsiębiorca ma możliwość zdecydowania się na jedną z uproszczonych form księgowości w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów. Ze względu na złożoność prawa podatkowego i konieczność przestrzegania reguł dokonywania zapisów najkorzystniej będzie zlecić to zadanie biuru rachunkowemu. W warszawskim Wawrze doskonałym wyborem okaże się firma Zarządzanie Biznes Finanse. Przekonajmy się, kto może skorzystać z księgowości uproszczonej.

Czytaj więcej...

małżonkowie na rozliczeniu podatkowym

Rozliczenie podatkowe małżonków a własna działalność gospodarcza

Przychody z działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu. W grę wchodzi tu podatek dochodowy od osób prawnych – będzie tak m.in. przy spółkach kapitałowych, a więc spółce z o.o. lub akcyjnej – albo podatek dochodowy od osób fizycznych, płacony przez przedsiębiorców działających jednoosobowo czy wspólników spółek osobowych. W większości przypadków dokonywaniem rozliczeń zajmuje się wybrane biuro rachunkowe. W warszawskim Wawrze usługi księgowe oferuje firma Zarządzanie Biznes Finanse. Niezależnie od źródła uzyskiwanych dochodów, konieczne będzie też dokonanie rozliczenia rocznego. Przekonajmy się, czy prowadząc działalność, można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

Czytaj więcej...

opodatkowanie działalności gospodarczej

Od czego zależy wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej?

Prowadzenie działalności gospodarczej nierozerwanie wiąże się z naliczaniem i odprowadzaniem zobowiązań podatkowych. W grę wchodzi tu przede wszystkim VAT oraz podatek dochodowy. Ponieważ obowiązujące zasady są w tej materii dość złożone, najlepszym rozwiązaniem dla każdego biznesu jest nie tylko pomoc sprawdzonego biura rachunkowego przy określaniu wysokości koniecznych do przekazania fiskusowi kwot, ale również zasięgnięcie opinii już na etapie zakładania firmy, gdyż wpływa to na dostępny sposób rozliczeń. Przekonajmy się, od czego zależy rodzaj opodatkowania i jakie są w tym zakresie opcje.

Czytaj więcej...

rozliczanie podatku dochodowego

Najczęstsze błędy popełniane przy rozliczaniu podatku dochodowego

Naliczanie i regulowanie zobowiązań podatkowych jest obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa oraz osoby fizycznej uzyskującej przychody z pracy lub kapitału. Wśród najważniejszych powinności znajdzie się więc określanie osiągniętego przychodu, odliczanie od nich kosztów, a następnie przygotowanie zeznania podatkowego oraz terminowe uiszczenie całej kwoty na właściwe konto organów skarbowych. W przypadku osób zajmujących się prowadzeniem działalności gospodarczej, a także tych, które uzyskują dochody z kilku źródeł, wsparciem przy wszystkich formalnościach okaże się sprawdzone biuro rachunkowe, co pozwoli na uniknięcie błędów i pomyłek oraz ich konsekwencji. Przekonajmy się, co może sprawiać trudności.

Czytaj więcej...