Czy zaległości w ZUS można rozłożyć na raty?

Przejściowe problemy gospodarcze czy utrata płynności finansowej w firmie to główne powody, przez które przedsiębiorcy nie są w stanie regularnie opłacać obowiązkowych składek ZUS. Z czasem może dojść do znacznych zaległości, przez co trudno jest spłacić dług jednorazowo. Czy można uregulować zobowiązania dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w systemie ratalnym?

Czy można rozłożyć na raty należności ZUS?

Przedsiębiorcy, którzy z powodu trudnej sytuacji finansowej mają zaległości w ZUS, mogą ubiegać się o rozłożenie zaległości na raty. Jest to jedno z rozwiązań, które pozwala uniknąć konsekwencji wynikających z dokładaniem terminu spłaty. W tym celu osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny złożyć wniosek o rozłożenie na raty z tytułu składek. Co ważne, jeśli taki wniosek złożony zostanie w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, wówczas opłata prolongacyjna nie zostanie naliczona od należności za okres od 1 stycznia 2020 r.

Możliwość rozłożenia na raty zaległości w ZUS wiąże się z kilkoma istotnymi korzyściami dla przedsiębiorców:

  • mniejsze koszty obsługi zadłużenia
  • brak odsetek za zwłokę w płatności,
  • zawieszenie prowadzonych w stosunku do zadłużenia postępowań egzekucyjnych.

Chociaż przy ratalnej spłacie zadłużenia ZUS nie nalicza odsetek od zaległości, to jednak do każdej raty doliczana jest tzw. opłata prolongacyjna, na którą trzeba się przygotować. Dobra wiadomość jest taka, że jest ona o połowę niższa niż ustawowe odsetki za zwłokę.

Czytaj także: Ulga podatkowa za internet - odzyskaj zwrot? 

Kiedy można rozłożyć na raty zaległości w ZUS?

Nasze biuro rachunkowe zapewnia kompleksowe wsparcie przedsiębiorcom, którzy z powodów kłopotów finansowych nie są w stanie regularnie opłacać obowiązujących składek. Pomagamy przy składaniu wniosków, a także gwarantujemy fachowe doradztwo wszystkim przedsiębiorcom, którzy chcą skorzystać z takiego rozwiązania.

Trzeba przy tym pamiętać, że płatnik musi spełnić określone warunki, aby możliwe było rozłożenie zaległości na raty. Każdy wniosek musi zawierać stosowne wyjaśnienie przyczyn, które doprowadziły do wystąpienia zaległości oraz uzasadniające, dlaczego odroczenie płatności w czasie będzie pomocne dla przedsiębiorcy. Oprócz tego we wniosku trzeba określić proponowany okres spłaty (liczba rat) i wysokość miesięcznej kwoty raty.