Czym jest podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR)?

KPiR to ewidencja księgowa (czyli tak zwana część składowa rachunkowości), która umożliwia przedstawienie danych operacji gospodarczych w uproszczonej, schematycznej formie. Dowiedzmy się więcej na temat podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Wszystko, co warto wiedzieć o KPiR

Podatkowa księga przychodów i rozchodów może być prowadzona przez spółki jawne, cywilne i partnerskie oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (te muszą osiągać przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, a przy tym wybraną przez nie formą opodatkowania przychodu powinien być podatek liniowy lub zasady ogólne). W przypadku gdy przychody netto danej spółki lub osoby fizycznej przekroczą równowartość dwóch milionów euro w polskim złotym, to podmioty zobowiązane są do prowadzenia pełnych ksiąg, a nich ich uproszczonych wersji. Przy prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów warto skorzystać z usług profesjonalnego biura księgowego, co ułatwi nam codzienne zarządzanie przedsiębiorstwem.

KPiR to prosta i jasna forma, która pozwala na rozliczanie się firmy z urzędem skarbowym. Księgujemy w niej wszystkie wydatki oraz przychody przedsiębiorstwa. Do księgi przychodów i rozchodów wpisujemy:

  • koszty prac badawczo-rozwojowych,
  • zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych,
  • przychody,
  • wydatki, które wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Rozpoczęcie prowadzenia KPiR

Księga przychodów i rozchodów przeznaczona jest głównie dla początkujących przedsiębiorców, którzy nie wykazują jeszcze zbyt dużego zysku (ten mierzony jest w skali roku obrotowego). KPiR można prowadzić w dwóch formach: tradycyjnej i elektronicznej. Jeśli mamy taką możliwość i zdecydujemy się na prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, to należy:

  • założyć ją na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej lub na dzień 1 stycznia,
  • o fakcie założenia KPiR należy powiadomić urząd skarbowy w przeciągu 20 dni od jej powstania,
  • w przypadku spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej każdy ze wspólników zobowiązany jest do poinformowania o prowadzeniu takiej ewidencji księgowej naczelnika urzędu skarbowego przypisanego do miejsca swojego zamieszkania.