Czym jest przestępstwo skarbowe?

Przestępstwo skarbowe jest czynem zabronionym przed kodeks. Na czym jednak dokładnie polega i w jaki sposób jest penalizowane? Serdecznie zachęcamy do poznania szczegółowych informacji.

 

Definicja przestępstwa skarbowego

Przestępstwo skarbowe jest czynem zabronionym pod groźbą grzywny, którą ujmuje się w stawkach dziennych. Może skutkować też ograniczeniem wolności lub jej pozbawieniem. Czyn ten musi być też popełniony w sposób umyślny, czyli z zamiarem i oznacza to też świadomość tego, jakie mogą być jego skutki prawne.

 

Ile może wynosić grzywna za przestępstwo skarbowe?

Wymierzona kara grzywny ma być w granicach nieprzekraczających 200 stawek dziennych, chyba, że zgodnie z kodeksem przewiduje się karę łagodniejszą. Warto jednak w tym przypadku wspomnieć o samej stawce dziennej. Podczas jej ustalania bierze się pod uwagę kilka czynników, w tym dochody sprawcy, a także warunki osobiste, rodzinne i wiele innych. Prawo przewiduje jednak stawkę minimalną: generalnie nie może być ona niższa, aniżeli 1/30 minimalnego wynagrodzenia. Nie może też przekraczać czterystukrotności wynagrodzenia minimalnego.

Co oznacza to obecnie, czyli w roku 2022? Stawka dzienna będzie wynosić więc od 100,33 zł do 40 133,33 zł.

 

kobieta stojąca przed oknem w biurze

Kiedy karalność przestępstwa skarbowego ustaje?

Karalność takiego przestępstwa może też ulec przedawnieniu. Będzie to 5 lat, gdy czyn był przestępstwem skarbowym zagrożonym grzywną, ograniczeniem wolności albo karą pozbawienia wolności do lat 3. Natomiast jest to 10 lat, gdy dotyczy to czynu zagrożonego pozbawieniem wolności powyżej 3 lat.

Doradztwo podatkowe to jeden ze sposobów na to, aby uniknąć problemów z fiskusem oraz działać w świetle skomplikowanej litery prawa. Aby poznać szczegóły takich usług, serdecznie zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.