Jak wykształcenie wpływa na wymiar urlopu?

Staż pracy wpływa bezpośrednio na wymiar urlopu wypoczynkowego. Jednak nie jest to jedyna decydująca kwestia, do tego należy doliczyć także okres nauki.

Jak wykształcenie wpływa na wymiar urlopu?

Każda osoba zatrudniona w firmie na umowę o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Okres ten wliczany jest do czasu pracy, czyli należy się wynagrodzenie. Regulują to przepisy kodeksu pracy:

  • jeśli staż pracy wynosi poniżej 10 lat – to przysługuje 20 dni,
  • jeśli staż pracy wynosi 20 lat – to przysługuje 26 dni urlopu.

Do stażu pracy wlicza się okresy nauki:

  • szkoły zawodowej – 3 lata,
  • szkoły średniej zawodowej – 5 lat,
  • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
  • szkoły policealnej – 6 lat,
  • szkoły wyższej – 8 lat.

 

wakacje

Powyższe okresy nie sumują się, czyli do wymiaru urlopu zalicza się szkole najwyższego szczebla. Z każdym nowym rokiem pracownikowi przysługuje prawo do urlopu w pełnym wymiarze. Natomiast zatrudniony podejmujący pracę po raz pierwszy nabywa prawo do urlopu z każdym przepracowanym miesiącem.

Urlop wypoczynkowy

Pracodawca, który zatrudnia pracowników, musi znać obowiązujące przepisy kodeksu pracy. Jest to zbiór ustaw, które dotyczą zarówno pracodawców jak i pracowników. Zawierają przepisy dotyczące urlopu oraz godzin pracy, które może wykonywać osoba zatrudniona na danym stanowisku. Nieznajomość prawa nie zwalnia zatrudniającego z jego przestrzegania. Każdemu pracownikowi przysługuje coroczny nieprzerwany płatny urlop wypoczynkowy, uzależniony od stażu, do którego wlicza się także okres nauki. Czasami pracodawcy nie chcąc zagłębiać się w przepisy kodeksu pracy, zatrudniają wykwalifikowaną kadrową. Wówczas ona jest odpowiedzialna za rejestr pracowników i związaną z zatrudnieniem dokumentacją. Możemy również zlecić to profesjonalnej firmie, jak Zarządzanie Biznes Finanse, która świadczy usługi w zakresie rachunkowości, księgowości oraz prawa pracy i BHP. Działają także w zakresie sporządzania umów o pracę, rozliczania kadry pracowniczej oraz naliczania wynagrodzeń.