Jakie są formy księgowości uproszczonej?

Wykonywanie działalności gospodarczej wymaga sprostania wielu formalnościom, w tym prowadzeniu księgowości oraz naliczaniu i odprowadzaniu należnych fiskusowi podatków. W przypadku mniejszych firm nie zawsze wymagane jest sporządzanie pełnej dokumentacji wykonywanych transakcji, a przedsiębiorca ma możliwość zdecydowania się na jedną z uproszczonych form księgowości w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów. Ze względu na złożoność prawa podatkowego i konieczność przestrzegania reguł dokonywania zapisów najkorzystniej będzie zlecić to zadanie biuru rachunkowemu. W warszawskim Wawrze doskonałym wyborem okaże się firma Zarządzanie Biznes Finanse. Przekonajmy się, kto może skorzystać z księgowości uproszczonej.

 

Kto może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?

Podatkową księgę przychodów i rozchodów mogą prowadzić firmy, które rozliczają się z fiskusem na podstawie podatku dochodowego od osób fizycznych, zarówno w przypadku korzystania z opcji opodatkowania według skali podatkowej, jak i wyboru podatku liniowego. Z przywileju tego mogą więc skorzystać osoby funkcjonujące jako jednoosobowe działalności gospodarcze, a także spółki cywilne oraz spółki osobowe – partnerskie albo jawne. Ważne będzie jednak także spełnianie kryterium dochodowego. Wysokość przychodu w ubiegłym roku podatkowym nie może przekroczyć progu 2 milionów euro. Kwota ta jest ustalana proporcjonalnie do czasu działania firmy, jeśli nie funkcjonowała ona przez cały rok.

 

Kto może prowadzić ewidencję przychodów?

księgowość uproszczona

Ewidencję przychodu na potrzeby podatku zryczałtowanego może prowadzić przedsiębiorca działający jako jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, partnerska lub jawna. Ważne będzie jednak funkcjonowanie w ściśle określonych branżach.