Jakie są różnice między rachunkowością a księgowością?

Prowadzenie biznesu oznacza konieczność wywiązywania się z nakładanych przez istniejące przepisy wymogów formalnych, które tyczą się metod prowadzenia dokumentacji księgowej, sposobów rozliczania się z fiskusem czy zakresu niezbędnych czynności dotyczących obsługi kadrowo-płacowej danego przedsięwzięcia. Przedsiębiorcy poza zdecydowaniem się na zlecenie zajęcia się rachunkowością specjalistom z tej dziedziny nierzadko poszukują również wsparcia w obszarze doradztwa podatkowego. W Wawrze usługi tego rodzaju świadczy firma Zarządzanie Biznes Finanse. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że w większości przypadków pojęcia takie jak księgowość i rachunkowość są często stosowane zamiennie. Przekonajmy się, czy jest to uprawnione.

 

Co trzeba wiedzieć o rachunkowości i księgowości?

kalkulatorPojęcia rachunkowości i księgowości są zwykle uważane za synonimy. W kontekście wypełniania zobowiązań nakładanych na firmy przez obowiązujące regulacje w tym Ustawę o rachunkowości taka sytuacja jest najzupełniej prawidłowa, ponieważ nazwy te w tym przypadku odnoszą się do tych samych zadań, a więc przygotowywania odpowiedniej dokumentacji w postaci dowodów księgowych, dokonywania zapisów w księgach rachunkowych czy naliczania wysokości podatków oraz sporządzania niezbędnych zeznań. Trzeba jednak pamiętać, że patrząc na obie nazwy przez pryzmat zarządzania firmą, można niuansować ich znaczenie. W takim ujęciu księgowość będzie rozumiana tak, jak w przytoczonych definicjach, podczas gdy rachunkowość okaże się pojęciem znacznie szerszym.

 

Jakie jest szersze rozumienie rachunkowości?

W myśl szerszej definicji rachunkowość to nie tylko działania ściśle związane z księgowaniem zdarzeń gospodarczych przy użyciu służących do tego narzędzi, a więc ksiąg handlowych, ale także przeprowadzanie analizy struktury kosztów, badanie wskaźników pokazujących kondycję przedsiębiorstwa oraz czynności pozwalające na jego wycenę. Tzw. rachunkowość zarządcza koncentruje się na stanie finansów firmy i służy do formułowania odpowiednich strategii postępowania w celu optymalizacji wszystkich procesów oraz zwiększania poziomu zysków przy minimalizacji ponoszonych kosztów.