Kto finansuje wpłaty na rachunek PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program oszczędnościowy wprowadzony w Polsce, który ma na celu wsparcie pracowników w budowaniu dodatkowego kapitału na emeryturę. Finansowanie wpłat na rachunek PPK odbywa się poprzez system współfinansowania, w którym uczestniczą zarówno pracownik, jak i pracodawca, a także państwo, które oferuje dodatkowe wsparcie w formie dopłat. Pracodawca musi się jednak zająć związanymi z tym formalnościami. Na ogół można je jednak zlecić obsługującemu dane przedsiębiorstwo biuru rachunkowemu. W Warszawie Wawrze zajmuje się tym Zarządzanie Biznes Finanse. Przekonajmy się, co łączy się z PPK.

 

Od kogo pochodzą wpłaty na PPK?

pracownicy biuraWpłaty na rachunek PPK pochodzą głównie od pracownika i pracodawcy. Pracownik decyduje o przekazywaniu procentu swojego wynagrodzenia na swoje indywidualne konto PPK. Standardowo jest to 2% podstawy wymiaru wpłat, z możliwością zwiększenia tego procentu. Z kolei pracodawca jest zobowiązany do dokonywania dodatkowej wpłaty – podstawowej w wysokości 1,5% wynagrodzenia pracownika oraz ewentualnie dodatkowej do 2,5% wynagrodzenia.

 

Dopłaty państwowe do PPK

Państwo wspiera system PPK, oferując pracownikom dopłaty – tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł oraz roczną dopłatę w wysokości do 240 zł. Ta forma wsparcia ma na celu zachęcenie pracowników do długoterminowego oszczędzania na emeryturę i zwiększenie atrakcyjności programu. Dopłaty te pochodzą z budżetu państwa i są przekazywane bezpośrednio na indywidualne konta uczestników PPK.

 

Korzyści i zabezpieczenie na przyszłość

System PPK został stworzony jako sposób na zwiększenie bezpieczeństwa finansowego obywateli w okresie emerytalnym. Wpłaty finansowane przez trzy strony – pracownika, pracodawcę i państwo – mają za zadanie zbudować znaczący kapitał, który będzie wsparciem w starszych latach. Dzięki temu pracownicy mają możliwość aktywnego uczestnictwa w tworzeniu swojej przyszłości emerytalnej, jednocześnie korzystając z dodatkowych środków pochodzących od pracodawcy i państwa.