Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to termin, który odnosi się do tzw. oddłużenia, które może polegać na zaspokojeniu żądań wierzycieli lub umorzeniu części, bądź całości długów. Takie postępowanie sądowe może być przeprowadzone w stosunku do osób, które nie są w stanie uregulować swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy.

Przez upadłość konsumencką rozumie się zatem upadłość osoby fizycznej, której sąd wykazał niewypłacalność. Tego rodzaju przypadki są szczegółowo uregulowane w przepisach prawa upadłościowego i naprawczego, które w 2020 roku zostały znowelizowane. Warto dowiedzieć się, kogo dokładnie w 2021 roku obejmuje konsumencka upadłość oraz w jaki sposób można się o nią ubiegać.

Komu sąd zezwala na ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Każda osoba posiadająca zdolność upadłościową może ogłosić upadłość konsumencką. Taki status posiadają zatem osoby fizyczne, czyli wszyscy ci, którzy nie prowadzają działalności gospodarczej. Nie ma znaczenia wiek osoby fizycznej ani nawet pełna zdolność do czynności prawnych. Mianowicie, liczy się jedynie zdolność prawna, którą posiada każdy człowiek od chwili narodzin aż do śmieci. Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć w sądzie zarówno dłużnik, jak i wierzyciel. Dotychczas osoby prawne, czyli przedsiębiorcy nie mogli ogłosić takiej upadłości. W ich przypadku obsługa finansowa jest nieco bardziej skomplikowana. Jednakże po nowelizacji mogą ją ogłosić również ci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

upadłość konsumencka

Ci, którzy działali w sposób świadomy i zostanie im to udowodnione przez sąd, dotychczas nie mogli liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Po nowelizacji jednak upadłość mogą ogłaszać również ci, którzy stali się niewypłacalni w wyniku umyślnego działania. Wówczas plan spłaty zobowiązań takich osób obejmuje od 36 miesięcy do 7 lat. Dla porównania osoby, które zbankrutowały często nie z własnej winy, w wyniku niezależnych zdarzeń, mogą liczyć na spłatę w ciągu 36 miesięcy. Warto pamiętać o tym, że nie wszyscy dłużnicy mogą skorzystać z tego sposobu uwolnienia się od zobowiązań. Otóż sąd może umorzyć postępowanie lub oddalić wniosek dłużnika w sytuacjach gdy:

  •  jego długi dotyczą okresu krótszego niż 3 miesiące, a więc nie jest on niewypłacalny,
  • jest akcjonariuszem lub komandytariuszem odpowiadającym za długi spółki,
  •  w ciągu 10 lat złożył wniosek o upadłość i jego zobowiązania zostały umorzone,
  • w ciągu 10 lat dokonał czynności skutkującej pokrzywdzeniem wierzycieli.

Czytaj także: Zamknięcie działalności gospodarczej - o czym musisz wiedzieć? 

W jaki sposób ogłasza się upadłość konsumencką?

Wnioski o upadłość konsumencką składa się do sądu samodzielnie lub za pośrednictwem pełnomocnika np. radcy prawnego. W formularzu należy zawrzeć informacje o wycenie posiadanego majątku, ilości środków pieniężnych, liście wierzycieli wraz z informacjami o długach oraz dowodach potwierdzających niewypłacalność. Przy składaniu dokumentu należy dokonać również opłaty sądowej. Wówczas wniosek może trafić do rozpatrzenia. Sąd najczęściej po około 3 tygodniach wydaje orzeczenie o ogłoszeniu lub odrzuceniu upadłości. Niemniej jednak warto pamiętać, że cały proces może trwać nawet do 3 miesięcy.