Kto może stosować księgowość uproszczoną?

Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, ma obowiązek prowadzenia księgowości. W zależności od obrotu, a także formy działalności może to być księgowość pełna lub uproszczona. Pełna księgowość dotyczy najczęściej dużych, najbardziej dochodowych firm. Jest ona rozbudowaną i najbardziej skomplikowaną formą rozliczenia, która wymaga zewidencjonowania niemal każdego zdarzenia gospodarczego. Z kolei księgowość uproszczona jest łatwiejszą i znacznie chętniej wybieraną formą rozliczeń.

segregatory z dokumentami na tle kobietyZ księgowości uproszczonej mogą skorzystać:

  • osoby fizyczne,
  • spółki osób fizycznych: cywilne, jawne, partnerskie,
  • spółdzielnie socjalne,

których przychody z tytułu sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za ubiegły rok obrotowy nie przekroczyły limitu 2 mln euro.

Formy prowadzenia księgowości uproszczonej:

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • karta ryczałtowa,
  • księga przychodów i rozchodów.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to ewidencja przychodów z przyporządkowaniem ich do właściwej stawki ryczałtu. Zryczałtowany podatek wlicza się w tym przypadku do przychodu, a koszty prowadzenia działalności nie mają wpływu na wysokość podatku.

Karta ryczałtowa dotyczy z kolei podatników prowadzących działalność gospodarczą jedynie w pewnych, określonych w ustawie zawodach. Przedsiębiorca co miesiąc płaci stawkę podatku określoną ustawowo.

Księga przychodów i rozchodów to najpopularniejsza forma prowadzenia księgowości uproszczonej. Ewidencjonuje się w niej wszystkie operacja finansowe, takie jak: przychody, koszty zakupów, a także wszelkie inne wydatki.

Niezależnie od rodzaju księgowości, musi być ona prowadzona rzetelnie ze znajomością przepisów prawa. Najlepszym rozwiązaniem jest więc powierzenie prowadzenia księgowości profesjonalnej firmie świadczącej usługi księgowe. Jest to gwarancja, że wszelkie rozliczenia będą przeprowadzone przez specjalistów, a firma uniknie problemów związanych z nieprawidłowościami finansowymi.