Kto musi złożyć wniosek o wpisanie do KRS?

Każdy decydując się na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, musi dopełnić wszystkich obowiązków rejestracyjnych. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego staje się więc koniecznością. Czym jest KRS? Kto musi złożyć wniosek o wpisanie do tego rejestru?

 

Rejestr przedsiębiorców!

Rejestr przedsiębiorców jest jednym z tak zwanych rejestrów prowadzonych przez Krajowy Rejestr Sądowy. Dla danych, które zostają ujawnione w KRS, stosuje się tak zwane domniemanie prawdziwości. Przyjmuje się, że ujawnione dane są zgodne ze stanem faktycznym, w momencie, gdy podane informacje odbiegają od rzeczywistości, danemu przedsiębiorcy może grozić sankcja. Ujawnione dane w KRS nakłada również na przedsiębiorców obowiązek kontrolowania wpisów, które ich dotyczą. Jeżeli dany przedsiębiorca nie zareaguje na błędy w rejestrze, a osoba trzecia zasugeruje się tymi informacjami, będą również ponosili odpowiedzialność względem tej osoby.

Czytaj także: Czym jest indywidualny rachunek podatkowy i kto może z niego korzystać?

 

rejestr

Kto składa wniosek do KRS?

Warto zaznaczyć, że nie wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek rejestracji do KRS. Tylko wybrane formy działalności jej podlegają, a są nimi m.in.

  • spółki jawne,
  • spółki partnerskie,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółki komandytowe,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółki akcyjne,
  • spółdzielnie.

Oczywiście obowiązek wpisu do tego rejestru posiadają również inne osoby prawne, które prowadzą działalność gospodarczą, dlatego warto zapoznać się szczegółowo z całą listą osób, które podlegają wpisowi do KRS. Katalog podmiotów zobowiązanych do rejestracji znajduje się art. 36 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Taki wniosek o wpis do KRS można złożyć zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub za pomocą profilu zaufanego. Ponadto wniosek ten powinien być wcześniej opłacony. Składając formularz, wnioskodawca reguluje opłatę sądową, a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu, również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.