Najczęstsze błędy popełniane przy rozliczaniu podatku dochodowego

Naliczanie i regulowanie zobowiązań podatkowych jest obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa oraz osoby fizycznej uzyskującej przychody z pracy lub kapitału. Wśród najważniejszych powinności znajdzie się więc określanie osiągniętego przychodu, odliczanie od nich kosztów, a następnie przygotowanie zeznania podatkowego oraz terminowe uiszczenie całej kwoty na właściwe konto organów skarbowych. W przypadku osób zajmujących się prowadzeniem działalności gospodarczej, a także tych, które uzyskują dochody z kilku źródeł, wsparciem przy wszystkich formalnościach okaże się sprawdzone biuro rachunkowe, co pozwoli na uniknięcie błędów i pomyłek oraz ich konsekwencji. Przekonajmy się, co może sprawiać trudności.

 

Powszechnie błędy przy naliczaniu podatku i przygotowaniu zeznania

Obszarem, w którym pojawia się największa liczba błędów i pomyłek jest prawidłowe naliczenie dochodu, a zwłaszcza określenie poziomu kosztów ich uzyskania. Wynika to z faktu, że nie zawsze łatwo ustalić, czy konkretny wydatek można zaliczyć do tej kategorii, czy też istnieją przepisy i ich interpretacje, które to uniemożliwiają. W grę wchodzi popełnianie błędów formalnych w deklaracjach. Może tu chodzić m.in. o proste pomyłki w rachunkach albo przenoszeniu kwot, które zdarzają się głównie wskutek złego wprowadzenia dokumentu do systemu komputerowego.

 

Co należy zrobić po zauważeniu popełnionego błędu?

Jeżeli deklaracja została już wysłane, przepisy dają możliwość naprawienia popełnionych błędów przez sporządzenie i złożenie korekty. Należy ją przygotować na tym samym formularzu, pamiętając o prawidłowym wskazaniu celu składania deklaracji, a więc „złożenia korekty”. Warto mieć na uwadze, że można do niej dołączyć wyjaśnienia, a samą korektę przesłać aż do momentu przedawnienia się zobowiązania.