O czym pamiętać w trakcie łączenia przedsiębiorstw?

Łączenie przedsiębiorstw to bardzo korzystne rozwiązanie dla firm, które chcą np. Wspólnymi siłami powiększyć skalę działalności i osiągnąć dodatkowe zyski. Chociaż do tego rodzaju zabiegu dochodzi z różnych powodów, to praktycznie zawsze jest to proces skomplikowany, który powinien być bardzo dobrze zaplanowany. Nieocenionym wsparciem będzie też pomoc udzielana przez biuro księgowe, które dostarczy wszystkich niezbędnych informacji na temat przedsiębiorstwa przystępującego do połączenia. 

Dzięki temu zabieg ten będzie o wiele prostszy. Z czym wiąże się połączenie przedsiębiorstw i o czym należy podczas przeprowadzania tego procesu?

Fuzja, czyli połączenie dwóch przedsiębiorstw

Obecnie możliwe są dwa rodzaje łączeń, przez przejęcie oraz przez stworzenie nowej spółki. Ta pierwsza metoda polega na przejęciu majątku jednego przedsiębiorstwa na rzecz drugiego. Po przeprowadzeniu takiego procesu pozostaje jedynie firma, która nabyła wszystkie aktywa, a druga traci swój byt prawny. Druga metoda związana jest ze stworzeniem za obopólną zgodą nowego podmiotu gospodarczego, który posiądzie majątek obu przedsiębiorstw. W tej chwili obie firmy przestają istnieć na rzecz nowo powstałej spółki.

Jednak nie każdy przedsiębiorca ma możliwość łączenia się, ponieważ to prawo przysługuje jedynie spółkom prawa handlowego. Co więcej, taki zabieg nie zezwala spółkom osobowym na występowanie w roli spółek przejmujących lub nowo zawiązanych. Oznacza to, że do połączenia nie mogą przystąpić również fundacje, stowarzyszenia i spółdzielnie. Nie jest to możliwe także w przypadku przedsiębiorców indywidualnych, którzy prowadzą spółki cywilne.

 

W przypadku przeprowadzania procesu łączenia przez przejęcie konieczne jest wykonanie czynności podzielonych na trzy fazy. Pierwsza z nich to faza menedżerska, następnie faza właścicielska i faza rejestracji. Jest to szczególnie ważne, w sytuacji, gdy dochodzi do połączenia spółek kapitałowych, które posiadają zarząd i organ właścicielski. W spółkach osobowych fazą menedżerską zajmują się wspólnicy odpowiadający za sprawy spółki, a fazą właścicielską wszyscy wspólnicy. Cały proces jest skomplikowany i bardzo złożony jednak istnieje możliwość jego uproszczenia. Staje się ono dostępne w sytuacji, gdy spółka przejmująca posiada ponad 90% akcji spółki przejmowanej lub, gdy łączą się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których właścicielami są jedynie osoby fizyczne.

Niezależnie od wybranej formy połączenia bardzo istotnym elementem jest przeprowadzenie procesu dostosowania wszystkich systemów i urządzeń do pracy pod nowym mianem. Oznacza to zmianę danych w kasach fiskalnych i programach księgowych!

Czytaj także: 5 rzeczy, o których musisz pamiętać, jeśli zakładasz firmę