Od czego zależy wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej?

Prowadzenie działalności gospodarczej nierozerwanie wiąże się z naliczaniem i odprowadzaniem zobowiązań podatkowych. W grę wchodzi tu przede wszystkim VAT oraz podatek dochodowy. Ponieważ obowiązujące zasady są w tej materii dość złożone, najlepszym rozwiązaniem dla każdego biznesu jest nie tylko pomoc sprawdzonego biura rachunkowego przy określaniu wysokości koniecznych do przekazania fiskusowi kwot, ale również zasięgnięcie opinii już na etapie zakładania firmy, gdyż wpływa to na dostępny sposób rozliczeń. Przekonajmy się, od czego zależy rodzaj opodatkowania i jakie są w tym zakresie opcje.

 

Co wpływa na rodzaj płaconych podatków?

Podstawą rozliczeń firm z organami skarbowymi są podatki dochodowe. W grę wchodzą tu dwie możliwości, które są bezpośrednio uzależnione od formy prawnej, w jakiej zarejestrowano działalność. Przedsiębiorstwa będące podmiotami prawa handlowego, a więc spółkami kapitałowymi, tj. spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółką akcyjną, jak również spółki komandytowo-akcyjne muszą rozliczać się na podstawie Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). W grupie tej znajdą się też m.in. spółki jawne, jeżeli ich udziałowcami nie są wyłącznie osoby fizyczne. Podatek dochodowy wg Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zapłacą natomiast osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak także wspólnicy spółek cywilnych, a także udziałowcy spółek osobowych – jawnej i partnerskiej.

 

Jakie są formy podatku dochodowego?

Podatek dochodowy PIT może być płacony na zasadach ogólnych, czyli wg skali podatkowej, ale też jako podatek linowy ze stawką 19%. Dla części podmiotów dostępny jest także ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a niektóre firmy na zasadzie praw nabytych mogą płacić podatek wg karty podatkowej.