Oszuści podatkowi na celowniku Ministerstwa Finansów

Od wielu miesięcy oszuści podatkowi znajdują się na celowniku Ministerstwa Finansów, które planuje między innymi takie działania, jak kupowanie pustych faktur, dokumentujących fikcyjne transakcje, dzięki którym kupujący obniża VAT należny i wykazuje dodatkowy koszt, zmniejszający podatek dochodowy. W planach jest również stworzenie centralnej bazy faktur, rejestru płatników oraz wprowadzenie modelu podzielonej płatności. Aby uniknąć problemów z Ministerstwem Finansów i rozliczać swoje podatki, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, zgodnie z prawem, warto skorzystać z usług biura księgowego. Sprawdź, jakie błędy najczęściej popełniają podatnicy oraz czym różni się wykroczenie skarbowe od przestępstwa.

Najczęstsze błędy, popełniane przez podatników

Do najczęstszych błędów, popełnianych przez podatników podczas rozliczania podatków, należą błędy, które wynikają z pośpiechu lub nieuwagi. Należą do nich:

  • wybór złego formularza,
  • błędne numery NIP lub PESEL,
  • zły adres zamieszkania i zameldowania,
  • przekroczony termin złożenia formularza.

Do bardziej poważnych błędów, wynikających z niewiedzy bądź z umyślnego działania, należą  nieprawidłowości w obliczeniu kwoty należnego podatku lub niewłaściwe odliczenie składek, źle obliczony dochód oraz zaniżenie dochodu, a w rezultacie zaniżenie podatku.

Na czym polega wykroczenie skarbowe?

Wykroczenie skarbowe jest zachowaniem podatnika, prowadzącym do uszczuplenia podatkowego, które nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia ustawowego progu, czyli 10 500 zł. Jest nim również nieterminowe złożenie deklaracji podatkowej. Karą za wykroczenie skarbowe będzie grzywna w wysokości od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia lub mandat karny do wysokości podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

 

Czym przestępstwo skarbowe różni się od wykroczenia?

Jeśli kwota uszczuplenia przekracza próg 10 500 złotych, wówczas mówi się o przestępstwie skarbowym. Za nie grozi kara grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności. W zależności od kwoty należnego podatku uchylanie się od złożenia deklaracji podatkowej może być zakwalifikowane albo jako wykroczenie, albo przestępstwo skarbowe.

Na końcu warto zaznaczyć, iż kary za nieprawidłowe rozliczenie podatków określa Kodeks karny skarbowy. Karze podlegają osoby, które umyślnie nieprawidłowo wypełniły zeznanie podatkowe w celu zaniżenia zobowiązania podatkowego. Jeśli zatem na przykład nie powiadomimy Urzędu o zmianie danych, narazimy podatek na uszczuplenie i będziemy oskarżeni o oszustwo podatkowe.