Postępowanie karne skarbowe w praktyce

Wszczęcie postępowania karno-skarbowego powoduje zawieszenie przedawnienia zobowiązań, które wynosi 5 lat. Praktykuje się przeważnie tam, gdzie mogłoby dojść do umorzenia spraw. Przedsiębiorcy zaniżają wysokość podatków, rozliczając się nieuczciwie ze Skarbem Państwa, dlatego zadaniem organów jest wykrycie przestępstw.

 

Postępowania karno-skarbowe w praktyce

Postępowanie karno-skarbowa jest toczone wobec przedsiębiorców, którzy nieuczciwie płacili podatki, co jest wykroczeniem, a nawet przestępstwem. Organ kontrolujący musi udowodnić winę przed sądem, na podstawie zebranych dowodów. Wszczynane jest zawsze, przed terminem przedawnienia sprawy, w wyniku którego zgodnie z prawem dochodzi do umorzenia długu. Stosowane są w tym wypadku przepisy kodeksu karnego skarbowego oraz postępowania karnego, co oznacza, że podejrzana osoba, która nie stawi się na wezwanie, jest doprowadzana. Takie sytuacje są problematyczne dla przedsiębiorców, ale często nie są świadomi, że błędnie rozliczają księgi, wliczając wszystkie wydatki w koszty. Dlatego, by uniknąć postępowania, warto rachunkowość powierzyć firmie np. ZARZĄDZANIE BIZNES FINANSE Sp. z o.o.

postępowanie karno-skarbowe

 

Odpowiedzialność biura rachunkowego

Przedsiębiorcy są przekonani, że biuro rachunkowe zawsze ponosi odpowiedzialność za rozliczanie ksiąg. Jeśli więc zostaną wykryte błędy, podczas kontroli skarbowej, za nic nie odpowiadają. Nie do końca tak jest i trzeba być tego świadomym. Za nieprawidłowe rozliczenia księgowe odpowiada właściciel firmy. Kiedy wina leży po stronie pracownika, kieruje sprawę do sądu, a po wygranej, biuro pokrywa szkody z ubezpieczenia OC. Kiedy jednak przedsiębiorca dostarczał niekompletne dokumenty, w celu zaniżenia podatku lub też po terminie, sam musi pokryć karę nałożoną przez US. Przed zawarciem umowy warto sprawdzić, co obejmuje, czyli za co biuro rachunkowe ponosi odpowiedzialność. Dobrze, gdy biuro zajmuje się również doradztwem podatkowym, ponieważ można uniknąć postępowania karno-skarbowego.