Progi podatkowe – najważniejsze informacje

Art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym reguluje kwestie dotyczące skalę podatkową – najbardziej popularny sposób rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Jest to domyślny sposób płacenia podatków, jeśli podatnik nie zadeklaruje innej, dopuszczalnej w jego sytuacji formy opodatkowania. Tego właśnie najbardziej popularnego sposobu rozliczenia dotyczą tzw. progi podatkowe. 

Czym są progi podatkowe?

Podstawę obliczenia podatku stanowi przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania oraz przysługujące ulgi i odliczenia od dochodu. Osoby korzystające ze skali podatkowej dotyczy także kwota zmniejszająca podatek, zależna od wysokości dochodu osiągniętego w danych roku podatkowym. 

Próg podatkowy to kwota dochodu, która określa sposób naliczania podatku. Należy pamiętać, że dochód ten nie jest tożsamy z zarobkami netto ani brutto, ale jest to przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania, składki na ubezpieczenie społeczne i ewentualne ulgi. Progi podatkowe nie są stałe, dlatego przy każdym rozliczeniu corocznym powinniśmy sprawdzać, jakie są aktualne ustalenia.
W Polsce stosuje się trzy progi podatkowe. Pierwszy próg podatkowy to kwota do 85 528 zł, dla której obowiązuje podatek w wysokości 17%. Drugi próg to kwota powyżej 85 528 zł, dla której podatek wzrasta do 32%. Jeśli wejdziemy w drugi próg w ciągu roku podatkowego, zapłacimy 14 539,76 zł (17% z 85 528 zł) oraz 32% od nadwyżki ponad 85 528 zł. 

mężczyzna rozmawia przez telefon przeglądając dokumenty

Trzeci próg to kwota powyżej 1 000 000 zł (suma dochodów po zmniejszeniu o kwoty pomniejszające), po osiągnięciu której trzeba dodatkowo zapłacić tzw. daninę solidarnościową w wysokości 4% od kwoty przekraczającej próg. Pieniądze te przeznaczane są na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Kwestie związane z daniną solidarnościową reguluje art. 30h ustawy o PIT. 
Trzeba pamiętać również o istnieniu kwoty wolnej od podatku, która wynosi obecnie 8 000 zł. Oznacza to, że jeśli nasz dochód nie przekroczy 8 000 zł, nie zapłacimy podatku dochodowego (lecz nadal rozliczamy się za pomocą formularza PIT).

Wspólne rozliczenie z małżonkiem

Jeśli między zarobkami męża i żony jest duża dysproporcja i jedno z nich przekracza drugi próg podatkowy, mogą oni wybrać wspólne rozliczenie jako korzystniejsze. Ich dochody sumuje się i dzieli na pół. Uzyskany średni dochód wskazuje na wysokość podatku, jaką mamy zapłacić – najczęściej jest on niższy niż kwota drugiego progu. Obliczony podatek mnoży się następnie przez dwa, ponieważ dotyczy dochodu dwóch osób. W przypadku problemów z obliczeniem podatku najlepiej poprosić o pomoc biuro rachunkowe
Możliwość wspólnego rozliczania się małżonków istnieje, jeżeli spełnione są dwa warunki:

  • małżonkowie pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, za który chcą się wspólnie rozliczyć; 
  • każde z małżonków opodatkowane jest skalą podatkową (nie może uzyskiwać dochodów opodatkowanych w innej formie, z wyjątkiem najmu prywatnego, który może być opodatkowany ryczałtem). 

Nowości w 2021 roku

W tym roku pojawiły się pewne zmiany, o których warto wiedzieć. 
W rozliczeniu za 2020 rok mamy możliwość odliczenia darowizn na cele związane ze zwalczaniem pandemii COVID-19, m.in. darowizn pieniężnych i rzeczowych przekazywanych podmiotom leczniczym. 
Osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, a ich dochód roczny z umów o pracę i pokrewnych oraz umów zlecenia nie przekroczył kwoty 85 528 zł, są zwolnione z podatku (tzw. zerowy PIT dla młodych).