Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością właściwego dokumentowania wszystkich zawieranych transakcji, a także rzetelnego rozliczania podatków. Poza poświęcaniem czasu kwestiom księgowym, niezbędne okaże się również zajęcie się licznymi formalnościami wynikającymi z obowiązków wobec ZUS, a więc sporządzeniem odpowiednich deklaracji oraz obliczaniem składek na ZUS czy przygotowaniem list płac. Nieodzowna jest też prawidłowa obsługa spraw pracowniczych. Obowiązki z tego obszaru można jednak zlecić biuru rachunkowemu. W warszawskim Wawrze doskonałym wyborem okaże się firma Zarządzanie Biznes Finanse. Będzie to znacznie prostsze i bardziej opłacalne niż samodzielne ich wykonywanie. Przekonajmy się, jak powinna wyglądać dokumentacja dotycząca pracowników.

 

Na czym polega obsługa kadrowa firmy?

Obsługa kadrowa firmy wiąże się z przygotowywaniem oraz bieżącym uzupełnianiem akt pracowniczych. Oznacza to m.in. obsługę umów zawieranych z pracownikami zarówno jeżeli chodzi o klasyczny stosunek pracy, jak i bardziej elastyczne formy zatrudnienia w postaci umowy o działo i umowy zlecenia. Osoba odpowiedzialna za ten obszar musi także przygotowywać świadectwa pracy dla osób, które kończą zatrudnienie. Powinna dbać o dostarczanie przez zatrudnionych wszystkich niezbędnych dokumentów m.in. zaświadczeń lekarskich. Zwykle w ramach podejmowanych działań rozlicza się też urlopy i delegacje.

dokumentacja pracownicza

Co obejmuje dokumentacja pracownicza?

Dokumentacja pracownicza to przede wszystkim akta osobowe prowadzone dla każdej zatrudnionej osoby. Zawierają one dokumenty związane z procesem rekrutacyjnym, a także podpisane umowy o pracę oraz poświadczenia posiadanych kompetencji. Będą to m.in. potwierdzenie zdobytego wykształcenia oraz odbytych kursów zawodowych, a ponadto uzyskanych uprawnień m.in. prawa jazdy czy operatora maszyn i urządzeń. W aktach gromadzone są świadectwa pracy z wcześniejszych miejsc zatrudnienia, badania lekarskie, a także rozmaite niezbędne zaświadczenia związane z konkretnym zawodem lub zajmowanym stanowiskiem. W dokumentacji są też umieszczane zaświadczenia o szkoleniu BHP i ppoż.