Czy Polacy uczestniczą w PPK?

Każdy z nas ma inne sposoby na oszczędzanie. Niektórzy decydują się na umieszczanie gotówki na lokatach bankowych, inni inwestują odłożone pieniądze. Istnieją również metody na oszczędzanie, na które może zdecydować się każdy Polak, niezależnie od tego, czy posiada jakiekolwiek oszczędności. Mowa tutaj o zmianie, która została wprowadzona w 2018 roku, czyli pracowniczym planie kapitałowym, w skrócie nazywanym PPK. Na czym polega korzystanie z niego i czy Polacy chętnie uczestniczą w tym programie?

Co to jest pracowniczy plan kapitałowy? 

Pracowniczy plan kapitałowy, czyli PPK jest instytucją stworzoną z myślą o pracownikach. Jest dobrowolną formą oszczędzania w ramach tak zwanego III filaru emerytalnego. Jego nadrzędnym celem jest zapewnienie możliwości oszczędzania dodatkowych środków, które będą wypłacane w przyszłości wraz ze świadczeniami emerytalnymi.

Dzięki środkom, które są gromadzone w ramach PPK różnice w dochodach, które otrzymują Polacy w ramach emerytury i aktywności zawodowej mają się nieco do siebie zbliżyć, ponieważ zwykle występuje pomiędzy nimi duża dysproporcja. Co ważne, każdy przedsiębiorca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika, ma obowiązek przystąpienia do PPK z wybraną instytucją finansową. Pracownicy mają jednak prawo do wypisania się z pracowniczego planu kapitałowego i żądania, by wpłaty w jego imieniu nie były dokonywane.

Czytaj także: 1. stopnia Prawo do błędu 2020 – nadchodzi zmiana na lepsze

Czy Polacy chętnie uczestniczą w PPK? 

ppk

Założenia dotyczące liczby pracowników, którzy przystąpią do pracowniczych planów kapitałowych, były optymistyczne. W praktyce jednak okazało się, że uczestnictwo w PPK wynosi średnio 30-40% w zależności od przedsiębiorstwa. Istotne jest to, że pracodawcy również inwestują w PPK, ponieważ co miesiąc wpłacają kwotę odpowiadającą 1,5% wynagrodzenia pracownika. Mimo to wielu Polaków jako przyczynę rezygnacji z uczestnictwa w programie podało brak zaufania do państwa oraz obawę o utratą środków. Wiele osób argumentuje taką decyzję niechęcią obniżenia aktualnej płacy (przystępując do programu, należy wziąć pod uwagę, że na konto PPK trafi 2% miesięcznego wynagrodzenia, albo 0,5% w przypadku osób, które zarabiają mniej). Państwo zakłada jednak, że liczba Polaków korzystających z pracowniczego planu kapitałowego będzie sukcesywnie wzrastać.