Składka chorobowa a zdrowotna - czym się różnią?

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz chorobowe to dwie różne rzeczy. Z pewnością z jedną i drugą spotkały się zarówno osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jak i pracodawcy. Warto wiedzieć, że każda z nich dotyczy innej formy ochrony. Co więc dają nam te ubezpieczenia, jak wygląda ich opłacanie i wysokość składek? Czy są obowiązkowe? Co powinniśmy na ich temat wiedzieć?

Jakie są podstawowe różnice między składką zdrowotną a chorobową?

Prowadzenie księgowości każdej firmy wymaga rozróżniania tych pojęć i ich odpowiedniego ujmowania w dokumentacji. W związku z tym zaczynając od składki zdrowotnej – stanowi ona podstawę do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej. Jeśli jest ona opłacona, to w razie choroby umawiamy się na wizytę u lekarza, który posiada kontrakt z NFZ i nie musimy dodatkowo za taką konsultację płacić. Ubezpieczenie zdrowotne obejmuje również leczenie szpitalne.

Inaczej rozumiane jest ubezpieczenie chorobowe. W jego przypadku osoba, która je posiada ma prawo do zasiłku w razie choroby lub macierzyństwa. W związku z tym dla pracownika opłacanie takiej składki może oznaczać, że otrzyma on wynagrodzenie w przypadku, gdy będzie nieobecny w pracy. Wysokość zasiłku jest jednak w tym wypadku zależna od tego, co doprowadziło do braku możliwości wykonywania pracy. Uzyskuje się go na podstawie zaświadczenia lekarskiego, które stwierdza czasową niezdolność do pracy lub przebywanie w stacjonarnym zakładzie leczenia.

Czytaj także: Dobry biznesplan – czym się charakteryzuje?

 

Co jeszcze warto wiedzieć o składkach zdrowotnych i chorobowych?

ZUS może wypłacać zasiłek chorobowy przez maksymalnie 182 dni, chyba że niezdolność do pracy spowodowana jest gruźlicą lub ciążą, wówczas jest to maksymalnie 270 dni. Składki na ubezpieczenie zdrowotne i chorobowe opłaca pracodawca osoby zatrudnionej.

Składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi odpowiednio 2,45% podstawy wynagrodzenia. Z kolei zdrowotna to 9% podstawy wymiaru, jednak oblicza się ją od wynagrodzenia brutto pomniejszonego o ubezpieczenie społeczne, inaczej niż w składce chorobowej.