Umowa o pracę a umowa zlecenia - omawiamy różnice

Umowa o pracę i umowa zlecenia różnią się od siebie pod wieloma względami. Jakie są najważniejsze różnice? Które rozwiązanie jest korzystniejsze dla pracodawcy oraz pracownika? Na te pytania odpowiadamy w dalszej części wpisu.

Podstawowe różnice między umową o pracę a umową zlecenia

  • Przy umowie o pracę zatrudniający rozlicza pracownika za wykonanie określonego rodzaju pracy, która odbywa się w wyznaczonym miejscu i czasie. Zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika i świadczenia mu określonego w umowie wynagrodzenia. W przypadku umowy zlecenia zapłata przysługuje za zrealizowaną pracę. Wynagrodzenie przysługuje po wykonaniu określonej w umowie czynności.
  • Sporządzanie umowy o pracę wymaga formy pisemnej. Jest ona regulowana przez Kodeks Pracy. Musi uwzględniać takie informacje jak: nazwa stanowiska, zakres obowiązków, czas i miejsce wykonywania pracy. Umowa zlecenia ma charakter umowy cywilnoprawnej. Nie ma obowiązku zawierania jej na piśmie (chociaż najczęściej występuje w formie pisemnej). Kodeks cywilny nie określa, jakie treści muszą być w niej zawarte.
  • Umowa o pracę szczegółowo określa typ i termin wypowiedzenia. W przypadku umowy zlecenia termin wypowiedzenia nie obowiązuje.

  • Po zakończeniu pracy w ramach umowy o pracę pracownikowi wydawane jest świadectwo pracy, które nie obowiązuje w przypadku umowy zlecenia.
  • Umowa o pracę daje prawo do korzystania ze wszystkich udogodnień pracowniczych, jakie występują w Kodeksie pracy, m.in. coroczny, płatny urlop wypoczynkowy. Płatny urlop nie przysługuje w ramach pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia. Dni wolne oznaczają utratę części wynagrodzenia, chyba że w umowie znalazły się zapisy na temat płatnego urlopu.
  • Pracownik zatrudniony w ramach umowy o pracę ma zapewnione obowiązkowo płatne zwolnienie lekarskie. Umowa zlecenie nie gwarantuje płatnego chorobowego. Istnieje jednak możliwość odprowadzania składek chorobowych w ramach umowy cywilnoprawnej, więc warto o tym porozmawiać z pracodawcą.
  • Umowa o pracę obliguje pracownika do wykonywania poleceń przełożonych. W przypadku umowy zlecenia nie ma obowiązku dostosowywać się do żądań, które nie są związane ze zleceniem. Zatrudniony ma dużo swobody w ramach podejmowanych działań, gdyż rozliczany jest za realizację zlecenia. Jednak odpowiada za ewentualną szkodę swoim majątkiem.

Czytaj także: Czy Polacy uczestniczą w PPK?